ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
     

 
อย 0023.2/ว 15031 การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้อง  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 15020 ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.2/ว 14998 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กั  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.1/ว 14993 แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 20 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 14949 1-การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย Clusters ของศูนย์เทศบาลตำบลนค  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว 14949 2-การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย Clusters ของศูนย์เทศบาลตำบลนค  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 726
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 9 ก.พ. 2558
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player