ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 
     

 
อย 0023.5/ว18628 โครงการฝึกอบรม การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว18598 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ ว 561 ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มการศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 18583 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 559 การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนกันยายน2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 558 การจัดเก็บรายได้และนำส่งเงินภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนกันยายน 2561  [ 11 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 755
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 9 ก.พ. 2558
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player